V Mittersillu je v centru města, jenom pár set metrů od nás
několik výborných restaurací a také domácí pivovar se zahradní restaurací.
Pokud se ale rozhodnete večeřet u nás, pak zde je naše nabídk
a: